Muğla Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Bu bilgiler ışığında; Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı çerçevesinde Türkçe ve Matematik modülleri adı altında belirtilen akademik becerileri çalışmaktayız.

Hafif düzey zihinsel yetersizliği olan ve özel öğrenme güçlüğü olan ve kurumumuzdan eğitim almak isteyen çocuklarımızı ilk olarak ön değerlendirmeye almaktayız. Bu değerlendirme çocuğun akademik becerilerinin hangi seviyede olduğunu, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının neler olduğunu, aile durumunu ve ailenin çocuktan beklentilerini anlamaya yöneliktir.

Bu ön değerlendirmenin sonucunda, eğitim programı çerçevesinde çocuğun seviyesine uygun ihtiyaç duyduğu akademik beceriler ile ailenin öğretilmesi istediği akademik beceriler listelenerek derslerimize başlamaktayız.

Derslerimizde çalıştığımız akademik beceriler ise şunlardır;

Derslerimize akademik becerilerin temelini oluşturan okuma-yazma öğretimi ile başlıyoruz. Okuma-yazma öğretimini Türk Eğitim Sistemi’nde uygulanan ses temelli öğretimle gerçekleştiriyoruz.

Ses temelli öğretimde sırasıyla ses-hece-kelime ve cümle öğretilmektedir. Ses temelli öğretimle ilerleme kaydedemediğimiz çocuklarımızla hece yöntemi, bağ yöntemi ve fiş yöntemlerinden birini çocuğun öğrenebilme durumuna göre seçip okuma-yazma öğretimine devam ediyoruz.

Okuma yazma öğretimini başarı ile tamamlayan çocuklarımızla daha sonrasında Türkçe dersinin becerileri olan, etkili okuma kurallarına uyma, masal veya hikaye analizi, okuduğu veya dinlediği bir metni anlatma, özet çıkarma, noktalama işaretlerini kullanma, yazım kurallarına uyma, metin yazma, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma becerileri çalışılmaktadır.

Bu becerilerin çalışılmasının nedeni; çocuğun bağımsız olarak, ses-hece-kelime ve cümle becerisinin, okuma-yazma becerisinin, dinleme ve izleme becerisinin ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesini, kendini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmesini, gördüğü veya yaşadığı olayları anlatabilmesini ve bunu yaparken anlaşılır ve etkili bir şekilde yapmasını, okuduğu bir metni anlayıp yorumlayabilmesini amaçlamaktayız.