Muğla Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı çerçevesinde otizm veya a tipik otizm tanısı almış ve eğitime yeni başlayacak olan öğrencilerimizin aileleri ile görüşme yapıyoruz. Bu görüşmede çocuğun gelişim aşamaları, özellikleri, hoşlandığı ya da hoşlanmadığı aktiviteler hakkında bilgi almaya özen gösteriyoruz. Daha sonra bireysel eğitim sınıflarımızda öğrencimizin yaşı, aileden aldığımız bilgiler ve durumu çerçevesinde bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz.

Otizm artık 30-36 aydan daha önce tanılanabilmekte. Bundan kaynaklı küçük yaşlarda eğitime başlanabilmektedir. Çocuğun küçük yaşta eğitime başlaması kesinlikle çok önemli bir avantajdır. Ancak küçük yaşta ki öğrencilerimizin Bireysel Eğitim ortamına ve Eğitimcisine alışma ve güvenme süreçleri farklılıklar gösterebilmektedir. Bu süreçte gerekirse öğrencimize sınıfta anne ya da babası eşlik edebilmektedir. Öğrencimizin hazır bulunuşluk durumuna göre, eşlik eden aile bireyimizi yavaş yavaş çıkartmamız gerekir.

Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz Bireysel Eğitim Planı çerçevesinde Basamaklandırılmış Öğretim Yöntemleri kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada en önemli olan ayrıntı şudur ki; tanı aynı da olsa tüm çocuklarımızın gelişim özellikleri ve potansiyelleri birbirlerinden farklıdır. Bundan kaynaklı bireyselleştirilmiş eğitim programları da öğrencilerimizin bu özelliklerine bağlı olarak sadece o öğrenciye özgüdür.

Kurumumuzda tüm eğitimci arkadaşlarımız standardize edilmiş bir dosyalama biçimi kullanmaktadır. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda hazırladığımız programları içeren pembe dosyalar eğitimin devamlılığını sağlamaktadır. Pembe dosyalar sayesinde öğrencinin bir beceriyi ne kadar sürede ve kaç tekrar ile kazandığını somut bir biçimde takip edebilmekteyiz. Dolaysıyla bir eğitimci değişikliği söz konusu olduğunda, çalışmalarımız aksamadan sağlıklı bir biçimde devam edebilmektedir.

Bu çalışmaları başlıklar altında kısaca saymak gerekirse ;

*Öğrenmeye Hazırlık Becerileri

*Kavram çalışmaları

*Alıcı ve İfade Edici Dil Çalışmaları

*Özbakım Becerileri

*El Göz Koordinasyonu ve Dikkati Arttırıcı Çalışmalar

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını hazırlarken ve uygularken öğrencimizin anne ve babasının fikirleri de mutlaka alınmaktadır. Ailemizin isteği üzerine ailenin günlük yaşamlarına katkı sağlayacak, hayatlarını kolaylaştıracak örneğin el yıkama, ayakkabı giyme, yemek yeme gibi beceriler öğrencimizin yaşı ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına eklenir.

Aileye zor anlar yaşatan ve eğitimi sekteye uğratan davranış problemleri söz konusu ise bu davranışlar incelenerek farklı yöntemler kullanılarak davranışın sona ermesi için çalışmalar yürütülmektedir.

“Ailelerimiz mutlaka monitörden dersi izlemesini ve izlerken de özellikle eğitimcinin verdiği komutlara ve geri bildirimlere dikkat etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aile ile birlikte dersi izleyerek, sınıf içerisinde yapılan çalışmaların evde de tekrar edilerek, becerilerin genelleştirilmesini sağlamak hedeflerimiz arasında.

Eğer öğrencimiz bir okula devam etmekte ise aile, okuldaki öğretmeni ve biz ortak bir çalışma yapmayı tercih ediyoruz. Böylelikle öğrencimizin yeni becerileri daha kolay ve kısa sürede öğreneceğine inanıyoruz.