Muğla Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Akademik becerilerin bir diğeri olan Matematik dersinin becerilerinde ise ilk olarak nesneler arası ilişkileri ayırt etmeyle derslerimize başlıyoruz. Bunlar; nesneleri büyük-küçük, uzun-kısa, kalın-ince, az-çok, iç-dış, alt-üst, uzak-yakın, ön-arka, boş-dolu, yüksek-alçak, hafif-ağır, bütün-yarım-çeyrek olarak ayırt etmedir. Daha sonra ritmik sayma(1’er,2’şer,3’er,4’er,5’er,6’şar,7’şer,8’er,9’ar ve 10’ar),doğal sayıları kavrama ve bunlar arasındaki ilişkileri ayırt etme becerisini, dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) becerilerini, küme ve kümeler arasındaki ilişkileri ayırt etme becerisini, vücut organlarını veya metre, cetvel, gram vb. araçları kullanarak uzunlukları, sıvıları ve kütleleri ölçme ve bu ölçüm birimleri arasında dönüşüm yapabilme becerisini, saati okuma becerisini, parayı tanıma ve tanımlama becerisini, geometrik şekilleri tanıma, özelliklerini belirtme, geometrik şekilleri çizme, çevresini ve alanını hesaplama becerilerini, örüntü oluşturma davranışını ve dört işlem kullanarak problem çözme becerisini, kesirleri ve özelliklerini belirtme becerisini ve yılın bölümleri (yıl-mevsim-ay-hafta-gün) arasındaki ilişkileri çalışıyoruz. Bu beceriler kazanıldıktan sonra çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda daha üst düzey becerilere geçiyoruz.
Bu becerilerin çalışılmasının nedeni; çocuğun bağımsız olarak günlük yaşamında karşılaştığı problemleri zihniden dört işlem yardımıyla çözmesi, parayı kullanabileceği yerlerde para verip, doğru para üstünü alabilmesi, hangi zamanda yaşadığını fark edip ona göre günlük yaşamını düzenleyebilmesi, ölçme araçlarını kullanarak ölçüm yapıp bunlar arasında dönüşüm yapabilmesi, nesneler arasındaki ilişkileri ayırt edebilmesi, geometrik şekilleri öğrenerek estetik bir bakış açısı kazanmasını amaçlamaktayız.
Tüm bu çalışmalarımızı kurumumuzun eğitim koordinatörü, aile ve çocuğun örgün eğitimine devam ettiği okulundaki psikolojik danışman ve rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri ile koordineli bir şekilde yürütmekteyiz. Bu koordinasyonun amacı, çocuğa öğretilmeye çalışılan becerinin çocuğun daha hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenmesini, bu öğretim yapılırken karşılaşılan, çocuktaki davranış problemlerinin koordinasyonlu bir şekilde en aza indirilmesi veya sönmesini ve ailenin eğitim sürecine katılmasını amaçlıyoruz.