Muğla Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

İşitme engelli bireylerde erken tanı erken cihazlandırma ve uygun eğitim çok önemlidir 

   Tanısı konulmuş ve buna uygun olarak cihazlandırması yapılmış öğrencilerimizin aileleri bize geldiklerinde öncelikli işitme testi sonucunu ne zaman cihazlandırıldıgını göz önünde bulundurarak öğrencimizin yaşı buna bağlı olarak işitme ve dil gelişimi ile ilgili bilgiler ediniyoruz .aileden edindiğimiz bu bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizi değerlendirmeye alıyoruz ve bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlıyoruz .

İşitme engelli bebeklerde ilk 2 yaş işitme ve dil gelişimi açısında çok önemlidir .bu nedenle çocuğunuz eğitime ne kadar erken başlar ise lisanını o kadar etkili kullanabilecektir

Ancak gelişimin bir bütün olduğu unutulmamalıdır. İşitme kaybının diğer gelişim alanları  yani bilişsel motor sosyal gelişim üzerine olan etkileri göz ardı edilmemelidir .

*işitme kaybı iletişim konuşma ve dil gelişiminde gecikmelere neden olur.

*Lisan bozukluğu öğrenme güçlüğüne yol açar buna bağlı olarakta çocuğunuzun okul eğitiminde başarısız olmasına neden olur

*İletişimde çekilen güçlükler sosyal izolasyon ve kendine olan güvende eksikliğe yol açar

Bu nedenle eğitimde iletişim motor zihin sosyal ve duygusal gelişim özellikleri  bakımından bir bütün olarak ele alınmalıdır.

İşitme kayıplı çocuklar ile eğitimde öncelikli olarak

*Sesin yönünü bulma ( çıngırak, davul,marakas gibi sesli oyuncaklar ,kapı zili, kapıya vurma, müzik,telefon, hayvan sesleri, taşıt seslerinin geldiği yönü ayırt etme çalışmaları)

*ismi söylendiğinde söyleyen kişiye bakma ismine gülerek veya mimikleri ile tepki verme çalışmaları

*ling seslerini ayırt etme yani araba kartı gösterildiğinde aaa sesi, uçak kartı gösterildiğinde uuusesi , yılan kartı gösterildiğinde sss sesini taklit etme çalışmaları aynı zamanda tüm kartları çocuğun önüne koyarak çıkardığımız sesin hangi karta ait olduğunu gösterme çalışmaları

*tek heceli at et ot ev ay gibi sözcükleri ayırt etme çalışmaları

*hayvan seslerini ayırt etme ve gösterilen hayvan resimleri arasından sesi çıkarılan hayvanı ayırt etme çalışmaları

*2,3,4 heceli sözcükleri ayırt etme çalışmaları

*cümle kurma çalışmaları yapılır  resmi gösterilen bir eylemi tanımlaması istenir örneğin ali araba sürüyor ..ayşe ellerini yıkıyor…

Öğrencinin işitme ve dil gelişimine göre yeni kazanımlar eklenerek eğitime devam edilmektedir ..

Aile olarak siz bu aşamalar sırasında öğrencinin cihazını düzenli kullanımına ,cihazın bataryasının veya pilinin bittiği an değiştirilmesine ,cihazın banyo ve uyku dışında çıkarılmamasına ,çocuğunuzun işitsel uyaranlardan mahrum kalmamasına dikkat etmeli, öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olarak derslerde uygulanan kazanımları evde öğretmenin bilgilendirdiği şekilde tekrar etmelisiniz .. bu aşamada aile ile işbirliği çocuğunuzun gelişimi açısından çok önemlidir …